Linh Khu Thời Mệnh Lý - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Sunday, February 17, 2019

Linh Khu Thời Mệnh Lý

Cinque Terre

Linh Khu Thời Mệnh Lý

Tác giả : Lê Hưng
Thể Loại : Tử Vi - Phong Thủy
Lượt xem : 8347
PDF

Cuốn sách bàn về Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD (người thầy thuốc ưu tú được giải Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế năm 2012) là tập biên khảo bàn về sức khỏe đích thực.
Nội dung sách đi vào 6 hợp phần chính:
- Sức khỏe, thể chất
- Sức khỏe tinh thần
- Sức khỏe cảm xúc
- Sức khỏe ứng xử
- Sức khỏe tâm linh
- Sức khỏe an sinh xã hội
Sách tổng hợp nhiều kiến thức mà các thế hệ người phương Đông châ Á xưa đã khảo sát, chiêm nghiệm để đạt đến mục tiêu nhân văn - nhân bản nhất trong cuộc sống:
- Hiểu biết về lẽ biến hóa của vạn vật
- Tìm cách giải quyết các xáo trộn xảy ra
- Điều chỉnh tốt các mối quan hệ thường ngày

No comments:

Post a Comment

Search This Blog