CHIA SẺ [FILE EXCEL] - Form mẫu BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG - TÀI LIỆU SỐ

TÀI LIỆU SỐ

Chào mừng các bạn đến với TÀI LIỆU SỐ - TaiLieuSo.info - " Nơi khởi nguồn của tri thức." Website chia sẻ Tài Liệu Số: Ebook các lĩnh vực, thư viện Ảnh, Mp3, Video, Phần mềm...

Tuesday, February 4, 2020

CHIA SẺ [FILE EXCEL] - Form mẫu BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

CHIA SẺ [FILE EXCEL] - Form mẫu BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Bảng chuẩn được trình bày đúng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD - Bảng 3.1, Phụ lục 3

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment