Chia sẻ đến anh em Sổ tay giám sát thi công 2020 - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Tuesday, October 13, 2020

Chia sẻ đến anh em Sổ tay giám sát thi công 2020

Chia sẻ đến anh em Sổ tay giám sát thi công.
Gồm có:
1. Bài giảng lớp nghiệp vụ giám sát.
2. Giám sát bê tông và bê tông cốt thép.
3. Giám sát nền móng công trình.
4. Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng.


DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment

Search This Blog