Chia sẻ miễn phí Khóa học Kinh doanh Online hiệu quả với sản phẩm có sẵn ~ 955 MB Google Driver Link 2020 - TÀI LIỆU SỐ

TÀI LIỆU SỐ

Chào mừng các bạn đến với TÀI LIỆU SỐ - TaiLieuSo.info - " Nơi khởi nguồn của tri thức." Website chia sẻ Tài Liệu Số: Ebook các lĩnh vực, thư viện Ảnh, Mp3, Video, Phần mềm...

Sunday, June 28, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Kinh doanh Online hiệu quả với sản phẩm có sẵn ~ 955 MB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Kinh doanh Online hiệu quả với sản phẩm có sẵn ~ 955 MB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
  • Biết lựa chọn sản phẩm kinh doanh phù hợp
  • Lựa chọn kênh Marketing phù hợp với sản phẩm kinh doanh
  • Nắm quy trình theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, đưa sản phẩm ra kinh doanh
  • Sử dụng các công cụ Google Adword, Google Webmaster, Google Analytics
  • Cách dùng các phần mềm chăm sóc, quản lý khách hàng: Email marketing của Mailchimp, CRM Vtiger
  • Cách tối ưu hóa, tăng hiệu quả quảng cáo trên các kênh Marketing Online: SEO, Facebook, Forum seeding, Email, Youtube
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel

No comments:

Post a Comment