Chia sẻ miễn phí Khóa học Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại ~ 1.1GB Google Driver Link 2020 - TÀI LIỆU SỐ

TÀI LIỆU SỐ

Chào mừng các bạn đến với TÀI LIỆU SỐ - TaiLieuSo.info - " Nơi khởi nguồn của tri thức." Website chia sẻ Tài Liệu Số: Ebook các lĩnh vực, thư viện Ảnh, Mp3, Video, Phần mềm...

Sunday, June 28, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại ~ 1.1GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại ~ 1.1GB Google Driver Link 2020

Bạn sẽ học được gì
  • Biết được chiến lược bán hàng, trong đó điện thoại đóng vai trò là công cụ quan trọng nhất
  • Nắm được kĩ thuật sử dụng giọng điệu và khai thác tâm lý trong bán hàng qua điện thoại
  • Biết Kĩ thuật upsales - down sales; kĩ thuật lồng ảo
  • Kĩ thuật dẫn dắt khám phá vấn đề khách hàng
  • Kỹ thuật biến khách hàng thành nguồn khách hàng
  • Biết các kịch bản đặt hẹn; kịch bản chốt sales
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel

No comments:

Post a Comment