Các dạng biểu đồ trong Excel và hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người mới học - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Monday, February 27, 2023

Các dạng biểu đồ trong Excel và hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người mới học

Các dạng biểu đồ trong Excel và hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người mới học


Microsoft Excel cung cấp cho người dùng nhiều dạng biểu đồ khác nhau để hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Dưới đây là một số dạng biểu đồ thường được sử dụng trong Excel, cùng với hướng dẫn cách sử dụng chi tiết:

 1. Biểu đồ cột (Column Chart):

Biểu đồ cột được sử dụng để so sánh giá trị của các loại dữ liệu khác nhau. Các cột trong biểu đồ này có thể được sắp xếp theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ cột.
 • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu dữ liệu.
 • Hiển thị giá trị dữ liệu trên cột hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng cột.
 1. Biểu đồ dòng (Line Chart):

Biểu đồ dòng được sử dụng để biểu diễn sự thay đổi của một giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ này cũng có thể được sử dụng để so sánh giá trị giữa các loại dữ liệu khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ dòng.
 • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu dữ liệu.
 • Hiển thị giá trị dữ liệu trên điểm dữ liệu hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng điểm.
 1. Biểu đồ tròn (Pie Chart):

Biểu đồ tròn được sử dụng để hiển thị tỷ lệ phần trăm của mỗi phần của toàn bộ dữ liệu. Biểu đồ này phù hợp khi muốn trình bày dữ liệu theo cách trực quan và dễ hiểu.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ tròn.
 • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, màu sắc và kiểu hiển thị dữ liệu.
 • Cho phép người dùng di chuột để xem phần trăm của từng phần trên biểu đồ.
  1. Biểu đồ đường cong (Area Chart):

  Biểu đồ đường cong được sử dụng để hiển thị sự thay đổi của một giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, tương tự như biểu đồ dòng. Tuy nhiên, biểu đồ đường cong cũng hiển thị diện tích dưới đường cong, giúp cho việc so sánh giữa các giá trị trở nên dễ dàng hơn.

  Hướng dẫn sử dụng:

  • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ đường cong.
  • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu dữ liệu.
  • Hiển thị giá trị dữ liệu trên điểm dữ liệu hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng điểm.
  1. Biểu đồ cột đổ (Stacked Column Chart):

  Biểu đồ cột đổ được sử dụng để so sánh tổng giá trị của các loại dữ liệu khác nhau, và cũng thể hiện tỷ lệ phần trăm của từng loại dữ liệu trong tổng giá trị đó.

  Hướng dẫn sử dụng:

  • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ cột đổ.
  • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu dữ liệu.
  • Hiển thị giá trị dữ liệu trên cột hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng cột.
  1. Biểu đồ phân tán (Scatter Chart):

  Biểu đồ phân tán được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa hai giá trị. Biểu đồ này phù hợp để phân tích sự tương quan giữa các dữ liệu.

  Hướng dẫn sử dụng:

  • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ phân tán.
  • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu hiển thị dữ liệu.
  • Hiển thị giá trị dữ liệu trên điểm dữ liệu hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng điểm.

Ngoài những biểu đồ trên, còn có nhiều dạng biểu đồ khác như biểu đồ thủy tinh, biểu đồ lưới, biểu đồ nước, biểu đồ treemap và nhiều loại biểu đồ khác.

Các biểu đồ trên đều có những hướng dẫn sử dụng cơ bản tương tự nhau, bao gồm:

 • Chọn dữ liệu muốn hiển thị trên biểu đồ và chọn loại biểu đồ phù hợp.
 • Tùy chỉnh các thông số của biểu đồ như tiêu đề, trục, màu sắc và kiểu hiển thị dữ liệu.
 • Hiển thị giá trị dữ liệu trên điểm dữ liệu hoặc cho phép người dùng di chuột để xem giá trị cụ thể của từng điểm.

Ngoài ra, Excel còn cung cấp nhiều tính năng chỉnh sửa và tùy chỉnh để bạn có thể thiết kế biểu đồ theo ý muốn của mình. Ví dụ, bạn có thể thêm các chú thích, hình ảnh, hiệu ứng hoặc thay đổi kiểu đồ thị.

Tuy nhiên, khi tạo biểu đồ, bạn cần chú ý đến việc chọn loại biểu đồ phù hợp với dữ liệu và mục đích sử dụng của bạn để có được biểu đồ đẹp và dễ hiểu nhất.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog