Tổng hợp 5 chuyên đề thành thạo Excel trong vòng 1 nốt nhạc - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Tổng hợp 5 chuyên đề thành thạo Excel trong vòng 1 nốt nhạc

Quản Trị Excel xin gửi tặng các bạn bộ tài liệu hay " Tổng hợp 5 chuyên đề thành thạo Excel trong vòng 1 nốt nhạc " 📚


I. Chuyên đề hay No 1 - Đào tạo về thao tác với bảng tính trong Excel

📚      Làm việc với ô (Cell)
📚      Làm việc với cột
📚      Làm việc với hàng (dòng) 
📚      Một số thao tác khác 


II. Chuyên đề hay No 2 - Làm việc với dữ liệu 


📜       Kiểu dữ liệu và cách định dạng 
📜      Định dạng dữ liệu 
📜      Tìm kiếm dữ liệu
📜      Sắp xếp và lọc dữ liệu 


III. Chuyên đề hay No 3 - Công thức và hàm

https://www.quantriexcel.info/2019/01/tai-lieu-hay-tong-hop-5-chuyen-e-thanh.html

    Một số khái niệm
    Các phép toán 
    Công thức, hàm
    Phân loại hàm


IV. Chuyên đề hay No 4 - Tìm hiểu một số hàm cơ bản 
https://www.quantriexcel.info/2019/01/tai-lieu-hay-tong-hop-5-chuyen-e-thanh_11.html
       Nhóm hàm tài chính 
       Nhóm hàm ngày tháng 
       Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu 
       Nhóm hàm thống kê 
       Nhóm hàm xử lý chuỗi 
       Nhóm hàm luận lý
       Hàm toán học và lượng giác 


V. Chuyên đề hay No 5 – Vấn đề In ấn trong Excel
https://www.quantriexcel.info/2019/01/tong-hop-5-chuyen-e-thanh-thao-excel.html
  •      Định dạng trang in
  •      Xem và thực hiện in ấn


Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các chuyên đề còn lại tron thời gian tới...

Tham khảo thêm :
No comments:

Post a Comment

Search This Blog