Sách| Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel-Cố GS.TS Nguyễn Viết Trung - TÀI LIỆU SỐ

TÀI LIỆU SỐ

Chào mừng các bạn đến với TÀI LIỆU SỐ - TaiLieuSo.info - " Nơi khởi nguồn của tri thức." Website chia sẻ Tài Liệu Số: Ebook các lĩnh vực, thư viện Ảnh, Mp3, Video, Phần mềm...

Friday, January 10, 2020

Sách| Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel-Cố GS.TS Nguyễn Viết Trung

Sách| Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel-Cố GS.TS Nguyễn Viết Trung
-----------
Sách hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất về Excel và ứng dụng nó trong tính toán kỹ thuật xây dựng trên -
Một cuốn sách rất hay của Cố GS.TS Nguyễn Viết Trung.
DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
No comments:

Post a Comment