Bộ 81 file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Thursday, November 26, 2020

Bộ 81 file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng

Bộ 81 file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng

Hôm nay mình sẽ chia sẻ 02 bộ Excel dùng để hỗ trợ tính toán và hồ sơ quản lý chất lượng công trình trong ngành xây dựng. Gửi các bạn tham khảo.
DOWNLOAD PHẦN 2
LINK DỰ PHÒNG FILE 1
LINK DỰ PHÒNG FILE 2
1 comment:

Search This Blog