Excel tự học từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo kỹ năng quan trọng nhất trong công việc - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Sunday, February 9, 2020

Excel tự học từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo kỹ năng quan trọng nhất trong công việc

Excel tự học từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo kỹ năng quan trọng nhất trong công việc (link tải file dưới bài giảng để bạn luyện tập)

1. 25 Thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
2. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY

3. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
4. Các phím tắt Excel hữu dụng nhất: https://www.youtube.com/watch?v=fU24GY3OSTU

4. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao:

5. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
6. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y
7. Excel nâng cao cho kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
8. Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/UPYXlS-pNCA

9. Học Excel từ cơ bản đến nâng cao qua 101 bài thực hành: https://youtu.be/BzQ7gSiE7V4

10. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs

11. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/k81nf5TM8rc

12. Hàm Excel thông dụng nhất: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs: https://youtu.be/7fDdrJVeVFM
13. Định dạng có điều kiện - Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec

14. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết: https://youtu.be/dr0PIGcS3u4

Nguồn: Sinh Viên - Mỗi Ngày Một Bài Học
-------------------------

No comments:

Post a Comment

Search This Blog