Chương trình thống kê thép version 6.0 trên Excel - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Thursday, December 10, 2020

Chương trình thống kê thép version 6.0 trên Excel

Chương trình thống kê thép ver 6.0 trên Excel

Đối với một kỹ sư xây dựng nói chung việc ra detail thép rất quan trọng. Nó giúp chúng ta thống kê được chính xác khối lượng thép cần thiết trong thi công. Trên mạng có khá nhiều chương trình hỗ trợ việc thống kê cốt thép, một trong những đó là chương trình thống kê thép của bạn Huỳnh Minh Cường. Hôm nay xin chia sẻ các bạn là version 6 (Version mới nhất). Hướng dẫn sử dụng tác giả có viết khá chi tiết. Các bạn tham khảo nhé!
No comments:

Post a Comment

Search This Blog