Full bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng MINITAB Tiếng Việt - Tác giả ThS. Nguyễn Vũ Quang - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

Monday, July 20, 2020

Full bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng MINITAB Tiếng Việt - Tác giả ThS. Nguyễn Vũ Quang

Full bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng MINITAB Tiếng Việt - Tác giả ThS. Nguyễn Vũ Quang
MiniTab là một phần mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để phục vụ giảng dạy môn thống kê, sau đó đã được phát triển thành công cụ phân tích và trình bày dữ liệu rất hiệu quả.
Phần mềm dùng thử có thể download tại website
http://www.minitab.com/Downloads/
Tài liệu hướng dẫn sử dụng MINITAB Tiếng Việt gửi kèm bên dưới. Tác giả ThS. Nguyễn Vũ Quang
DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel

No comments:

Post a Comment

Search This Blog