Free Update Bộ cài ETABS 2018 v18.1.0 build 2117 Full Active - TÀI LIỆU SỐ

TÀI LIỆU SỐ

Chào mừng các bạn đến với TÀI LIỆU SỐ - TaiLieuSo.info - " Nơi khởi nguồn của tri thức." Website chia sẻ Tài Liệu Số: Ebook các lĩnh vực, thư viện Ảnh, Mp3, Video, Phần mềm...

Monday, February 10, 2020

Free Update Bộ cài ETABS 2018 v18.1.0 build 2117 Full Active

Free Update Bộ cài ETABS 2018 v18.1.0 build 2117 Full Active
 ETABS 2018 v18.1.0 build 2117
Bộ cài ETABS 2018 v18.0.2 build 2064
Những điểm mới trong Etabs 2018 ( tham khảo thêm tại trang chủ)
1. Bảng dữ liệu mới
2. Bổ sung 1 số tiêu chuẩn thiết kế BTCT, vách, sàn, kết cấu thép, dầm composite
3. API
....
Còn rẩt nhiều anh em tự tìm hiểu ngâm cứu
Link download bộ cài v18.0.2
Pass giải nén mặc định: [CSDLNO1]

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment